Uzależnienia komputerowe

Terapia całodobowa w ośrodku OAZA trwa z reguły dwa lub trzy miesiące, choć specjaliści z kliniki świadczą swoją pomoc również dla absolwentów, u których niestety pojawił się nawrót uzależnienia. Wówczas mogą oni zgłosić się na leczenie trwające cztery tygodnie, a w trakcie tego okresu podtrzymywane są efekty osiągnięte podczas pierwszego pobytu.

Specjaliści zapewniają, iż nie należy odwlekać decyzji związanej z udaniem się do ośrodka, zwłaszcza że właściciele kliniki nie wymagają ukazania skierowania od lekarza rodzinnego. Ponadto telefon jest aktywny przez całą dobę, toteż terapeuci są dyspozycyjni i zawsze chętni do pomocy. Dobrym źródłem informacji są również artykuły blogowe zebrane w jednej z zakładek na stronie. Można tam przeczytać o objawach i charakterystyce poszczególnych uzależnień, na przykład komputerowych, ale też od hazardu, seksu, alkoholu oraz narkotyków.

87-850 Choceń, ul. Ługowiska 1/0

NIP: 8883059058

https://www.terapiemlodziezy-oaza.pl/

2021-03-21 00:00:00

Iluzjonista Mariusz Czajka

87100 Toruń, ul. Sobieskiego 43

Amer Event

88100 Inowrocław, ul. Szymborska 53

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza s.c.

87850 Choceń, ul. Ługowiska 1