Geodeta Pobiedziska - https://pracownia-geodezyjna.com.pl/

Geodeci, z jakimi można skontaktować się na stronie pracownia-geodezyjna.com.pl, to specjaliści przeprowadzający różnego rodzaju pomiary w miejscu wskazanym przez klienta. Można im zlecić wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów i wytyczanie sieci uzbrojenia terenu. Podejmują się oni również ustalania przebiegu granic działek, inwentaryzacji obiektów budowlanych, projektowania map i nie tylko. Pracownicy zajmują się też dokumentacją, na którą składają się wykazy i rejestry, wykorzystywane w urzędach oraz sądach.

Czynności zlecane specjalistom są niezbędne przy każdej budowie domu lub innego obiektu. Specjaliści dostarczają niezbędnych dokumentów po przeprowadzonych pomiarach i zapewniają terminowe wywiązywanie się z obowiązków. Przedsiębiorstwo dysponuje profesjonalnym sprzętem i współpracuje z mieszkańcami Pobiedzisk. Każdy jego geodeta ma wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wiedzę związaną z ewidencją gruntów, ochroną geodezyjnych znaków oraz tworzeniem opracowań kartograficznych.

62-200 Mnichowo, ul. Mnichowo 74a/0

NIP:

https://pracownia-geodezyjna.com.pl/

2022-07-20 00:00:00

Ebordi s.c.

62023 Gądki, ul. Poznańska 3

BHP-KOMPLEX

62052 Komorniki, ul. Malinowa 22

BHP-KOMPLEX

62052 Komorniki, ul. Malinowa 22